na podst. oprac. Agnieszki Spiechowicz

Ruiny starej cerkwi

Pierwsza świątynia w Żegiestowie powstała w 1600 roku. Była to unicka cierkiew wraz z parafią (tzw. popostwem). Typowa dla łemkowszczyzny skromna, drewniana konstrukcja spłonęła 23 lata po konsekracji. Źródła podają, że nowa, murowana z kamienia cerkiew powstała niebawem, a poświęcono ją w pażdzierniku 1770 r (?) a niedługo potem świątynię powiększono. Obok cerkwii znajdował się cmentarz.
Świątynia nie przetrwała do dzisiaj. W Żegiestowie Wsi można zobaczyć jej ruiny wraz z nagrobkiem ostatniego swiaszczennika - Anny Prisłopskiej.

Zobacz w Google maps.