Powietrze w Żegiestowie

autor Greg Marsden

Jakość powietrza określana jest na podstawie pomiarów smogu, czyli pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10.
Pomiary dokonywane są w czasie rzeczywistym (co minutę) w kilku miejscach Żegiestowa. Czujniki świecą kolorem odpowiadającym jakości powietrza. Przy czujnikach umieszone są tablice z opisami.

Kafelki na stronie odświeżane są mniej więcej co pół godziny. Po kliknięciu na kafelek otworzy się strona z aktualnym pomiarem zanieczyszczeń.

Więcej

Czujnik jakości powietrza

autor Greg Marsden

Czujnik jakości powietrza działa! Monitoring powietrza w zdrojowej części Żegiestowa. Na naszej stronie jest widżet Powietrze aktualizowany co ok. godzinę. Czujnik zainstalowany jest na Łopacie Polskiej.
Mierzony jest poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. Dodatkowo wyliczany jest Indeks Jakości Powietrza (im mniej tym lepiej, najlepiej 0).

Czujnik został zakupiony wspólnie przez Pensjonat Zosia, sanatorium Wiktor oraz firmę splywpopradem.pl.

Pełne pomiary dostępne są w czasie rzeczywistym na stronie http://looko2.com/tracker.php?lan=&search=18FE34CC926E. Osoby spacerujące na Łopacie Polskie mogą na bieżąco zaobserwować stan jakości powietrza - czujnik świeci kolorem odpowiadającym Indeksowi Jakości Powietrza.

Więcej

Stacja pogodowa w Żegiestowie

autor Greg Marsden

Automatyczna stacja pogodowa w Żegiestowie stanowi własność Szkoły Podstawowej i tam jest zainstalowana. Stacja mierzy wiele parametrów m. in. temperaturę, wilgotność, wiatr i ciśnienie. Na wykresach prezentowane są również dane statystyczne. Odczyty ze stacji są uaktualniane co 10 minut. 

Więcej